Veřejné sbírky: sankce

 • 03.06.2015
 • veřejná sbírka,propagace,sankce,pokuty

V současné době ztělesňuje veřejná sbírka nejen úspěšný nástroj získávající finanční prostředky, pokud je legitimní její účel pro veřejnost, ale také účelný instrument poskytující možnost jedinci pozitivně se podílet na vývoji společnosti, jejíž součástí je on sám. Dnes dokončíme povídání o veřejných sbírkách a stručně si nastíníme, co se stane, pokud pořadatel během realizace sbírek nerespektuje ...

Číst dále

Veřejné sbírky - část druhá

 • 20.05.2015
 • veřejná sbírka,právnická osoba,neziskové organizace,lhůty pro vyřízení,písemné oznámení

V minulém článku jsme se dozvěděli, že peněžní zdroje shromážděné prostřednictvím veřejných sbírek představují velmi významnou složku, pomocí níž je možné hradit širokou škálu veřejně prospěšných činností. Příležitostí jak tyto finanční zdroje od dárců získávat je spousta. Nyní nastává čas dozvědět se, jaké subjekty jsou oprávněny konat veřejnou sbírku, za jakých podmínek, jak a kam se mají obráti ...

Číst dále

Veřejná sbírka: Určení co je a co není veřejná sbírka

 • 02.05.2015
 • veřejná sbírka,zákon č.117/2001 Sb.,formy veřejných sbírek,získávání finančních prostředků

Věty typu „Dobrý den, mohu vám nabídnout tuto plyšovou hračku, magnetku vytvořenou postiženými, nevidomými za x korun? Přispějete tím na opuštěné děti v dětských domovech, hladovějící děti v Africe,…“ slýcháváme na rušných místech větších měst takřka denně. Veřejné sbírky prezentují efektivní nástroj získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšných aktivit. Jsou schopné oslovit širší ...

Číst dále

Podpora mikropodniků

 • 31.01.2015
 • Podpora mikropodniků,mikropodnik,investice,rozvoj malé firmy,podnikatelská činnost,dotace

Od října 2011 mohou začínající podnikatelé nastartovat své podnikání prostřednictvím dotace na rozvoj malé firmy. Dotace je určena zejména pro zakládání a rozvoj podnikatelské činnosti. Žádat o dotaci mohou jak fyzické tak i právnické osoby, které splňují podmínky na zařazení do kategorie mikropodniků a nejsou současně zemědělskými podnikateli. 

Hlavní podmínkou pro získání dotace je realizování pro ...

Číst dále

Význam mikropodniků

 • 24.11.2014
 • Význam mikropodniků,Mikropodnik,Evropské hospodářství,inovace

Mikropodniky patří mezi firmy, které mají velký význam pro evropské hospodářství. Je to dáno tím, že jsou hlavním zdrojem inovací a pracovních příležitostí. Pomáhají vytvářet podnikatelského ducha a posilují konkurenceschopnost i tím, že umožňují reagovat na změny. Mezi jejich velká plus patří i přímý kontakt mezi vedením podniku a jeho pracovníky − takový vztah vede ke ztrátě anonymity a zvýšení ...

Číst dále

Transparentní bankovní účet

 • 07.11.2014
 • transparentní bankovní účet,účetnictví,transparentnost,neziskové organizace,image organizace

Neziskové organizace by měly být pro své podporovatele co nejvíce transparentní, především v oblasti financí. Měly by dát jasně najevo, že získané dary, finanční pomoci, půjdou opravdu na dobrou věc a nikoliv na exotickou dovolenou či nákup manažerských vozů. Transparentnost je v dnešní době „cool“ a součást image poctivé organizace.

Jedním z velmi dobrých způsobů, jak zprůhlednit tok financí, je a ...

Číst dále

Fundraiser

 • 30.10.2014
 • Fundraiser,interní specialisté,hledání zdrojů,pozitivní vztah k penězům

V minulém článku blogu jsme si vysvětlili význam fundraisingu v každodenním fungování neziskové organizace. Fundraising sám od sebe nevzniká, vytváří ho až lidé uvnitř a vně organizace svou činností. Osoba, která se fundraisingem zabývá, je alfou a omegou úspěchu pro zdárnou alokaci zdrojů, této osobě říkáme fundraiser a může být buď kmenovým zaměstnancem organizace, nebo externistou.

Interní fundr ...

Číst dále

Fundraising

 • 23.10.2014
 • fundraising,shromážďování zdrojů,zdroje

Jedním z nejvíce skloňovaných pojmů v současném světě neziskových organizací je „fundraising“ – volně přeloženo z angličtiny „shromažďování zdrojů“. Je však zavádějící myslet si, že fundraising je pouze o získávání finančních či jiných zdrojů na obecně prospěšnou činnost organizací či jednotlivců. Fundraising je především prostředkem pro realizaci poslání organizace a nikdy by nemělo být cílem shr ...

Číst dále

Mikropodnik

 • 07.10.2014
 • mikropodnik,mikropodnikání,roční obrat

Než Vám objasním, co je to mikropodnik, podíváme se na definici podniku jako takového. Prvním krokem k tomu, abyste byli považováni za mikropodnik, je splnění definice podniku. Přičemž podnikem chápeme „každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu“. Z této formulace vyplývá, že rozhodujícím faktorem je hospodářská činnost a nikoli právní forma.

Mikropodnik je ted ...

Číst dále

Nepromrhejte svůj talent

 • 05.09.2014
 • syndrom vyhoření,praxe,demotivace,překážky

Každý mladý člověk je plný snů a nadějí. Ve svých představách si utváří budoucnost a snaží se ji naplnit. Dokončení studia je prvním větším krůčkem k úspěchu. V tuto chvíli je člověk plný euforie. Někteří se rozhodnou pokračovat dále ve studiu a jiní se snaží zúročit své nabyté dovednosti a vědomosti v pracovním procesu. Mnozí narazí na překážky už při hledání práce, ti šťastnější až v pracovním p ...

Číst dále