Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále také jen „zásady“), které jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek, se vztahují k službám poskytovaným Provozovatelem v rámci visionpartners.cz.

1. Způsob ochrany osobních údajů

Provozovatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré osobní a jiné údaje, které mu jsou Uživateli poskytnuty (dále také jen „údaje“). Shromážděné údaje umožňují Provozovateli zprostředkovat kontakt mezi Vizionářem a Investorem v případě naplnění podmínek pro úspěšnou Investici do Projektu. Zaměstnancům Provozovatele je umožněn přístup k osobním údajům Uživatelů pouze v míře nezbytné k řádnému výkonu jejich činnosti. Veškeré údaje jsou po celou dobu uchovávány v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. S veškerými údaji, poskytnutými Uživateli (ať již prostřednictvím Portálu, přihlašovacího formuláře či jinou cestou), bude Provozovatel zacházet podle pravidel popsaných v těchto zásadách.

2. Definice spravovaných osobních údajů

Ochrana údajů se vztahuje na veškeré údaje, které Uživatelé poskytnou Provozovateli, zejména údaje poskytnuté v rámci registrace. Na základě souhlasu Uživatele, který byl dán v rámci registrace, bude Provozovatel spravovat následující údaje: jméno a příjmení, adresa, email, datum narození a telefon. Souhlas se zpracováním údajů může Uživatel kdykoliv odvolat s uvedením jména, příjmení a adresy, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na info.vp@scoresoft.cz či přímým kontaktováním Provozovatele. Používáním visionpartners.cz dává Uživatel dále souhlas s použitím jeho IP adresy pro účely monitoringu prováděných operací v rámci Portálu či za účelem poskytnutí informací o návštěvnosti inzerentům Provozovatele.

3. Nakládání s osobními údaji

Údaje poskytnuté Uživatelem v rámci registrace či využívání visionpartners.cz mohou být použity zejména v těchto případech:

  • zpracování kontaktních údajů určených k výměně mezi Vizionářem a Investorem;
  • založení a spravování účtu Uživatele;
  • rozvíjení osobního profilu Uživatele;
  • poskytování informací o bonusových nabídkách.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti účtu Uživatele a dále po dobu nejdéle 5 let od zrušení účtu Uživatele.

Provozovatel dále může využívat poskytnuté údaje za účelem průzkumu trhu a chování Uživatele v rámci jeho přístupu a používání Portálu, což mu umožní zejména:

  • uvítat osobním pozdravem Uživatele při každé návštěvě visionpartners.cz a zajistit specifické požadavky Uživatele týkající se nastavení Portálu;
  • znalost těchto specifických požadavků Uživatelů umožní Provozovateli lépe určit cílové skupiny v rámci případných reklamních a jiných nabídek v podobě bonusů a slev. Údaje Uživatelů nejsou inzerentům poskytovány;
  • Uživatelé mohou být informováni o službách a produktech třetích stran. V rámci registrace si Uživatel může zvolit, zda si přeje tyto nabídky prostřednictvím e-mailu dostávat či nikoliv.

Pokud si Uživatel přeje dostávat pravidelné informace v rámci newsletteru, bere tímto na vědomí, že jejich součástí jsou rovněž informace o službách a produktech.

4. Poskytnutí osobních údajů třetí osobě

Provozovatel může předat poskytnuté údaje Uživatele třetím osobám jedině za předpokladu, že s tím Uživatel dopředu vyjádří výslovný souhlas.

5. Možnosti aktualizace, oprav či smazání osobních údajů

Uživatel má možnost své údaje aktualizovat či opravit v rámci správy svého účtu. Uživatel může rovněž nechat svůj účet smazat či dočasně deaktivovat a to zasláním e-mailu s příslušným požadavkem na info.vp@scoresoft.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo k uchovávání nezbytných informací ohledně Uživatelů, kteří porušili všeobecné podmínky, či kterým byl účet zrušen z důvodu opakovaného zneužití služeb poskytovaných Provozovatelem.

6. Bezpečnostní opatření

Účet každého Uživatele je chráněn heslem, které zná pouze sám Uživatel. Uživatelům se proto nedoporučuje poskytovat heslo jiným osobám či odpovídat na e-maily vyžadující toto heslo. Provozovatel neodpovídá za zneužití poskytnutých údajů, ke kterému došlo v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí či v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby. Veškeré poskytnuté údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru a jsou chráněny proti neoprávněnému digitálnímu i fyzickému přístupu. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusních fór, chatu či e-mailu mohou být užita třetími osobami. Provozovatel nemonitoruje pravidelně činnost návštěvníků či jiných Uživatelů. Pokud Uživatel poskytne své osobní údaje či jiné informace třetím osobám, činní tak na vlastní riziko.

7. Ověření identity

Pro zvýšenou bezpečnost jsme zavedli možnost nechat si svůj profil prověřit. V důsledku toho mohou potencionální Uživatelé, kteří vstoupí na Váš profil a uvidí Váš projekt, zjistit, že jste tzv. ověřený uživatel, což svědčí o úspěšném ověření Vašeho jména, bydliště apod.

Potenciální návštěvy (Uživatelů) Vašeho profilu a projektu uvidí, že jste tzv. ověřený uživatel, což svědčí o úspěšném ověření Vašeho jména, bydliště. Ověřování údajů není v žádném případě povinností, jedná se o doporučení. Neověřený Vizionář je scoring, který by mohl získat za projekt maximální scoring, ale tím, že je neověřený, nemůže získat více než 3,5 hvězdičky pro scoring svého projektu.

ScoreSoft Corporation s.r.o. Vám zaručuje, že údaje použité při ověřování identity nebudou poskytnuty jiným osobám či třetím stranám. Abychom mohli ověřit Vaši identitu, potřebujeme vidět kopii Vašeho občanského průkazu. Zašlete ji prosím našemu oddělení „Péče o zákazníka“ e-mailem na adresu verify.vp@scoresoft.cz či poštou na adresu: V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00. Je možné nechat potvrdit totožnost osobním setkáním na základě předchozí domluvy.

Náš tým Vaše údaje ověří během 48 hodin a pošle Vám potvrzující e-mail. Pokud budou údaje ověřeny, elektronicky či písemně Vás pozveme na krátký rozhovor, který by měl potvrdit shodnost Vaší podoby s podobou na občanském průkaze. Je to opatření zavedené z toho důvodu, že si chceme ověřit, že byl zaslán Váš občanský průkaz a žádný cizí.

8. Používaní Cookies

Aby Vám společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Portálu nebo Služby.

Společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. může shromažďovat údaje při využití Portálu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Portálu v souvislosti se Službami nebo v e-mailu, který zašle společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. ScoreSoft Corporation s.r.o. může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

9. Kontakt

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv Uživatelů, mohou být směřovány na Provozovatele prostřednictvím e-mailu: info.vp@scoresoft.cz či přímo na adresu: V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.