Fundraiser

V minulém článku blogu jsme si vysvětlili význam fundraisingu v každodenním fungování neziskové organizace. Fundraising sám od sebe nevzniká, vytváří ho až lidé uvnitř a vně organizace svou činností. Osoba, která se fundraisingem zabývá, je alfou a omegou úspěchu pro zdárnou alokaci zdrojů, této osobě říkáme fundraiser a může být buď kmenovým zaměstnancem organizace, nebo externistou.

Interní fundraiser je specialista, jehož hlavní činností je hledání zdrojů. Tuto pozici zpravidla obsazují pracovníci organizace jako je ředitel či předseda správní rady. Externím fundraiserem rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, která zajišťuje služby na základě smluvního vztahu a není zaměstnancem organizace. V České republice se setkáme především s interním fundraiserem, přesto v poslední době některé organizace přistupují k otázce fundraisingu progresivněji a najímají si externí specialisty.

Fundraiser je v neziskové organizaci zcela stěžejní osobou, neboť přímo jedná se skupinami, které mají zdroje, o které se organizace uchází. Jeho vystupování a chování má přímý vliv na úspěch či neúspěch organizace, neboť prezentuje značku, image. Pokud chcete získat podporu pro svůj projekt, pro svou organizaci, je zcela nezbytné, abyste poslání organizace vzali za své, zápal do ideje je ten správný klíč, který Vám otevře dveře. Kde je zápal je i odhodlání, v jednání pak buďte přirození, lidé to ocení.

Fundraising není a neměl by být doménou jednoho člověka, protože ten by stěží zvládal všechny činnosti nezbytné k dosažení úspěchu, je to týmová práce. Právě zde jsou důležité interní vztahy v organizaci a maximální využití vnitřních zdrojů. Někdo rád píše projekty, druhý má talent pro diplomacii a jednání, další přes telefon dokáže kohokoliv přesvědčit. Jak již bylo řečeno, především využijte pracovníky, kteří mají pozitivní vztah k penězům, protože se jim jednoduše lépe shánějí. 

 

Autor: Ing. Václav Okapa

  • 30.10.2014
  • Fundraiser,interní specialisté,hledání zdrojů,pozitivní vztah k penězům

Komentáře