Veřejná sbírka: Určení co je a co není veřejná sbírka

Věty typu „Dobrý den, mohu vám nabídnout tuto plyšovou hračku, magnetku vytvořenou postiženými, nevidomými za x korun? Přispějete tím na opuštěné děti v dětských domovech, hladovějící děti v Africe,…“ slýcháváme na rušných místech větších měst takřka denně. Veřejné sbírky prezentují efektivní nástroj získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšných aktivit. Jsou schopné oslovit širší veřejnost a přispět k informovanosti o problematice, kterou se např. nezisková organizace zabývá.

Každá veřejná sbírka musí být organizována v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon jednoznačně vymezuje pojem veřejná sbírka, podmínky organizace a průběh sbírky. Veřejnou sbírkou se rozumí sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic či životního prostředí. Může se zdát, že definice „předem neurčený okruh přispěvatelů“ je poměrně nejasná, neurčitá, ale chápe se tím takový okruh přispěvatelů, který není předem znám. Není nikde předepsáno, že výzva k poskytnutí příspěvku má být uskutečněna pouze na veřejných prostranstvích nebo v budovách různých institucí. Za veřejnou sbírku lze považovat např. i zasílání složenek.

Existují různé formy veřejných sbírek:

  • pokladničky,
  • sběrací listiny,
  • shromažďování peněžních přípěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
  • prodej předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
  • složení hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou,
  • dárcovské textové zprávy prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení,
  • prodej vstupenek např. na veřejná kulturní vystoupení pořádaná za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
  • příslušný krajský úřad na žádost právnické osoby, která oznámila konání sbírky, rozhodne o možnosti konat sbírku i jiným způsobem.

Na druhou stranu mezi veřejné sbírky nepatří shromažďování příspěvků církvemi a náboženskými společnostmi k náboženským účelům, pokud se konají v modlitebnách, kostelích apod., finanční akce pořádané politickými stranami, občanskými sdruženími, odbory či spolky za účelem dosažení prostředků k plnění jejich úkolů.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky. Občanské aktivity, http://www.verejnesbirky.cz

autor: Mgr. Eliška Okapová

  • 02.05.2015
  • veřejná sbírka,zákon č.117/2001 Sb.,formy veřejných sbírek,získávání finančních prostředků

Komentáře