Význam mikropodniků

Mikropodniky patří mezi firmy, které mají velký význam pro evropské hospodářství. Je to dáno tím, že jsou hlavním zdrojem inovací a pracovních příležitostí. Pomáhají vytvářet podnikatelského ducha a posilují konkurenceschopnost i tím, že umožňují reagovat na změny. Mezi jejich velká plus patří i přímý kontakt mezi vedením podniku a jeho pracovníky − takový vztah vede ke ztrátě anonymity a zvýšení pracovních výkonů. To platí především u lidí, kteří jsou ochotni vzdát se vysokých příjmů, popřípadě i komfortního pracovního prostředí, aby získali uspokojení z práce či atmosféry malých skupin. Dochází také k využití myšlenkového potenciálu zaměstnanců, čímž se nejen zkvalitňuje, ale i zlevňuje a zrychluje pracovní proces. Mikropodnik má také velmi jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, která umožňuje přímé řízení a kontrolu.

Tak jako má mikropodnik své výhody, má i určité nevýhody. Těmi jsou například:

Podle statistik se v Evropské unii zakládá čím dál více mikropodniků, a ty se pak jako malé či střední firmy často potýkají s nedokonalostmi trhu. Setkávají se s překážkami při získávání kapitálu či úvěru, a to hlavně v prvotní fázi podnikání, kdy začínající podnikatelé nemohou poskytnout záruky, které po nich půjčovatelé vyžadují. Nedostatečné finanční zdroje zamezují snadný přístup k novým technologiím či inovacím. Nová definice vydaná komisí se snaží řešit tento problém tím, že garantuje příznivé zacházení některým investorům, jako jsou například:

Podnik s takovým investorem neztratí své postavení jako mikropodnik.

Autor: Ing. Veronika Wiewiorková

  • 24.11.2014
  • Význam mikropodniků,Mikropodnik,Evropské hospodářství,inovace

Komentáře