Samozřejmě, jsme zde pro Vás! Na náš email info.vp@scoresoft.cz napište veškeré své představy o svém Projektu. My se na ně podíváme a pomůžeme Vám se sepsáním textu tak, aby přitáhl co nejvíce Investorů.
Vizionářem jsou právnické a fyzické osoby, tedy každý, kdo chce svůj sen uskutečnit. Vizionářem se mohou stát všichni aktivní lidé. Může se jednat o umělce, vynálezce, filmaře, fotografy, spisovatele, kreativní podnikatele, obchodníky, designéry.

Vizionářem je také nezisková organizace. V tomto případě se jedná o neomezenou podporu. Podmínkou je, aby organizace měla na danou činnost vyhlášenou veřejnou sbírku, která je zapsána na http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/.

Získané finanční investice jdou přímo na účet neziskové organizace.

Ano, může. Kolik má nezisková organizace veřejných sbírek, tolik může mít projektů vystavených na Vision Partners. Je pouze potřeba ověřit dobu, po kterou může finanční prostředky vybírat.
Vytvoření Projektu je velice snadné, stačí vyplnit jednotlivé kolonky v sekci „Uživ. profil > Projekty“ a odeslat ho. My si jej prohlédneme, a pokud nebudeme mít žádné připomínky, schválíme ho a ihned zveřejníme na našem Portálu. Počítejte i s možností, že Vás před zveřejněním Vašeho Projektu můžeme kontaktovat, abychom doladili případné nejasnosti.
Minimální délka Projektu je stanovena na 5 dní, maximální na kvartál, tzn. 90 dní. Je zapotřebí zvolit správnou délku Projektu. Pro mnohé Projekty je výhodnější velmi krátká doba, pro jiné naopak delší. Délka Projektu je přímo závislá na propagaci nejen na stránkách Vision Partners, ale i na Vaší kampani (další sociální sítě, mailing, osobní propagace, letáčky), kterou byste měli vést pro zviditelnění svého snu. S kampaní Vám pomůžeme, stačí nás jen kontaktovat.
Systém VIP umožňuje založení a vystavení více Projektů najednou, ale tato možnost je vhodnější pro větší organizace než pro jednotlivce.
Samozřejmě! Každá kategorie je vhodná pro jiný projekt. Vyberte si, co je pro Vás nejvhodnější.
Ano, je to možné, ale pouze za předpokladu vážných důvodů. Mějte na paměti, že se zrušením jsou spojené transakční náklady, které bude nutné zprostředkovateli uhradit.
Nelze. Projekt "Podpoř Neziskovou organizaci" je přímo navázán na veřejnou sbírku. Prosím kontaktujte nás na emailu info.vp@scoresoft.cz.

Profilové video sice není povinné, ale pro lepší interakci mezi Vámi a Investory je lepší ho mít. Můžete tak docílit vtáhnutí Investora do Vašeho Projektu.

Video může mít různou podobu. Uživatelé oceňují především upřímnost. Důraz se klade především na popsání v krátkosti – kdo jste, jaký produkt má spatřit světlo světa, proč pro něj sháníte peníze atd. Kreativitě se meze nekladou, tudíž video může být formou ukázky Vaší tvorby, autorského čtení apod.

Délka profilového videa se může pohybovat od pár vteřin do 10 minut (dle Youtube).

Ano, protože Projekt je ukončen po uplynutí dané doby, nikoliv po dosažení cílové částky. Doporučujeme mít v tomto případě dostatek naplánovaných odměn pro Investory.
Částka Vám bude vyplacena do 7 pracovních dnů po skončení Projektu.
Při vytváření odměn se zkuste vžít do role Investorů. Zamyslete se, jaká cílová skupina by mohla být Vašim Projektem oslovena. A na základě tohoto faktu by se odvíjely odměny a jejich ceny.
Předepsaný počet odměn neexistuje. Je jen na Vás, kolik odměn stanovíte. U malých Projektů může postačit i jedna jediná odměna. Vše dobře zvažte, jelikož nabízet nepřeberné množství odměn u jednoho Projektu nemusí být vždy vhodné, Investoři mohou být pak nerozhodní a budou váhat.
Maximální hranice není stanovena, ale minimální odměna pro Investora je v hodnotě investice 100 Kč.
Žádná maximální ani minimální hranice zde není stanovena. Jedná se o podporu neziskového sektoru.
Dáváme možnost komukoliv si nechat profil ověřit. Stačí jen zaslat kopii občanského průkazu a my ověříme Jméno, Příjemní a Bydliště. Ověříme, že osoba skutečně existuje a nejedná se o vymyšlenou personu. Pokud je Vizionář organizace, bude automaticky ověřena v rejstřících vedených u státních orgánů. Pokud vizionář není ověřený, bohužel nikdy nedosáhne maximálního ratingu.
Neprodleně nás kontaktujte, ať se Váš projekt nachází v jakékoliv fázi. Pomůžeme Váš problém vyřešit.