Fundraising

Jedním z nejvíce skloňovaných pojmů v současném světě neziskových organizací je „fundraising“ – volně přeloženo z angličtiny „shromažďování zdrojů“. Je však zavádějící myslet si, že fundraising je pouze o získávání finančních či jiných zdrojů na obecně prospěšnou činnost organizací či jednotlivců. Fundraising je především prostředkem pro realizaci poslání organizace a nikdy by nemělo být cílem shromáždit co nejvíce peněz. Peníze jsou sice skvělým nástrojem, ale vše závisí na lidech.

Základním stavebním kamenem úspěchu je kvalita vybudovaných interních a externích vztahů, bez kvalitních vztahů s širší veřejností, se zaměstnanci, se státní správou či podnikatelským sektorem nelze dlouhodobě přežít, přímo tak totiž ovlivňujeme značku, image. Ruku v ruce s fundraisingem jde public relations a ovlivňování významných osob či instuticí (lobbing v nejlepším slova smyslu). Základem pro úspěšný fundrasing je budování a rozvíjení vztahů, péče o ně, znalost fungování a principů určitých typů zdrojů. A podle toho je třeba samozřejmě jednat.

Nezisková organizace se může obecně ucházet o zdroje od:

 • veřejné správy (státních institucí či samosprávy),
 • obchodních společností,
 • jednotlivců,
 • nadací a nadačních fondů,
 • ostatních institucí,
 • nebo mít příjmy z vlastní činnosti.

Základním cílem je tedy zaměřit se na určitou skupinu zdrojů a tomu přizpůsobit komunikaci i jednání. Musíme si uvědomit, že existuje několik variant, jak od jednotlivých zdrojů získat peníze. Od způsobu se dále odvíjí i metoda, a tou může být:

 • veřejná sbírka,
 • telefonické oslovování dárce,
 • dárcovské SMS (DMS),
 • grant či dotace,
 • aukce,
 • osobní schůzky,
 • odkaz ze závěti.

Při plánování fundraisingu je opravdu důležité dobře se rozhodnout, koho chceme oslovit, naplánovat jak jej oslovíme, jak vybudujeme vzájemnou důvěru a jak získáme finanční prostředky na naši věc.

Více informací o fundraisingu se dozvíte v dalších článcích. 

 

Autor: Ing. Václav Okapa

 • 23.10.2014
 • fundraising,shromážďování zdrojů,zdroje

Komentáře