Podpora mikropodniků

Od října 2011 mohou začínající podnikatelé nastartovat své podnikání prostřednictvím dotace na rozvoj malé firmy. Dotace je určena zejména pro zakládání a rozvoj podnikatelské činnosti. Žádat o dotaci mohou jak fyzické tak i právnické osoby, které splňují podmínky na zařazení do kategorie mikropodniků a nejsou současně zemědělskými podnikateli. 

Hlavní podmínkou pro získání dotace je realizování projektu v obci do 2.000 obyvatel. Dotace se pohybuje ve výši 40 - 60% z celkových výdajů na daný projekt.

Cílem je dát možnost mladým a nezaměstnaným lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, zahájit podnikatelskou činnost.

Program je určen pro oblast:

Aby žadatel dosáhl na dotaci, musí splňovat určité podmínky:

Dotace musí být vynaložena na:

Konkrétně jde například o dotaci na výstavbu montážní haly, rekonstrukci objektu pekárny, oplocení areálu provozovny, modernizaci výrobní linky, pořízení vybavení do pneuservisu, projektovou a technickou dokumentaci, nákup výpočetní techniky v souvislosti s projektem a další.

Autor: Ing. Veronika Wiewiorková

  • 31.01.2015
  • Podpora mikropodniků,mikropodnik,investice,rozvoj malé firmy,podnikatelská činnost,dotace

Komentáře