Transparentní bankovní účet

Neziskové organizace by měly být pro své podporovatele co nejvíce transparentní, především v oblasti financí. Měly by dát jasně najevo, že získané dary, finanční pomoci, půjdou opravdu na dobrou věc a nikoliv na exotickou dovolenou či nákup manažerských vozů. Transparentnost je v dnešní době „cool“ a součást image poctivé organizace.

Jedním z velmi dobrých způsobů, jak zprůhlednit tok financí, je aktivně používat transparentní účty, které v dnešní době nabízí téměř každá banka. Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu, je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na tomto účtu široké veřejnosti, a to prostřednictvím internetu. Kdokoliv může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech.

Vedle transparentního bankovního účtu však neziskové organizace stále používají běžné bankovní účty, u nichž je pohyb prostředků znám jen nejužšímu vedení organizace a účetním. Transparentní účet se používá převážně pro potřeby donátorů, kteří si zkontrolují, že byl dar přijat. Pro velkou škodu hradí neziskové organizace mnohé běžné náklady z klasických bankovních účtů a přicházejí tak o možnost veřejně ukázat průběžné hospodaření a stav financí. K používání těchto standardních bankovních účtů vedou na první pohled zcela jasné argumenty jako například výplata mezd zaměstnancům, velmi citlivé téma naší společnosti.

Transparentní účet je běžný podnikatelský účet, jehož jedinou výjimkou je možnost nahlížení na jeho stav a pohyby na internetu. Výměnou za transparentnost je pak jeho vedení bez poplatků.

Nebojte se používat tento typ účtu, právě transparentnost je bičem na nepoctivé a závistivce. Ukažte světu, kolik toho dokážete za tak málo!

 

Autor: Ing. Václav Okapa

  • 07.11.2014
  • transparentní bankovní účet,účetnictví,transparentnost,neziskové organizace,image organizace

Komentáře